Anne, baba, çocuktan oluşan ve çocuklarının doğru bir şekilde yetiştirilmesini sağlayan birime aile denir. Bireyin ilk eğitimini aldığı hayatı, doğru ve yanlışı ilk öğrendiği yerdir. Karşılıksız sevginin var olduğu, bireylerin kişilik kazanmasında büyük rol oynayan, doğru bilgilerin verildiği birimdir. Aile, sağlam bireyler ve sağlam toplum yetiştirmek için vazgeçilmezdir. Çocukların hayatında en güçlü etki aile olmakla birlikte okul öncesinde ilk eğitim ailede başlar.

Aile çocuklarını hayata karşı hazırlayan, cesaretlendiren, yardımcı olan ilk eğitimci olmaktadır. Ailenin güçlü olması, birliği, sürekliliği herkes için pozitif etkiler yaratır. İletişimi bozuk aile, dağılmış aile ortamı yetişkin ve özellikle çocuklarda kişisel bozukluklar yaratır. Anne, babanın ayrılıp farklı evlerde yaşaması bile çocuklarda önemli izler bırakır. Bu olaylar çocuklarda ruh sağlığı ve karakter bozukluğuna kadar gider.

Ailenin Toplumdaki Önemi

Her toplumun kendilerine has değişik sosyal ve kültürel değerleri bulunur. Dolayısıyla her toplumda aile yapısı ve değerleri değişiklik gösterir. Sosyal be kültürel değerlerin öğretilmesi ve yeni nesillere aktarılması aile tarafından gerçekleştirilir. Mesela; insan, bayrak, vatan sevgisi gibi. Türk Medeni Kanun’a göre kişilerin evlenebilmesi için 17 yaşını doldurmuş olmaları gerekir. Aksi halde anne ve babanın izni gereklidir.

Yakın akraba ile akıl sağlığı yerinde olmayan kişilerin evlenmesi yasaktır. Düzenli aile düzenli toplum demektir. Bu yüzden ailenin toplumdaki yeri çok büyüktür. Batı toplumlarında yıkıcı olayların olması aile kültürüne değer vermemelerinden kaynaklanmaktadır. Daha sonradan bu durumu fark etmeleri sebebiyle aile kurumlarına önemi arttırmışlardır. Aile kültürünün zayıf olduğu toplumlar kalkınamaz. Türk toplumunda aile kurumu daima özel ve değer verilir.
Günümüzde insanın yalnızlığı bencilliğe yol açar. Kesinlikle insan tek başına düşünülemez. Ailenin ürünüdür ve aile oluşturmak için yetiştirilir. Aile ortamına bakıp kişilerin davranışlarını ve hayata bakışını tanımak mümkündür. İnsanları tanımaya başlarken önce ailesine nasıl davranıyor onu gözlemleyin. Yaşadığımız çağda yavaş yavaş aile yapısının bozulmaya başlaması görülmektedir. İnsanların yok edici davranışları, bencilliği aileye zarar vermektedir. Aile hayatımızdaki en önemli ve değerli kurumdur. Sahip çıkmak, kıymetini bilmek bizlere iyi duygular kazandırır. Aile olmadan bir birey olamaz.

Kategoriler: Sağlık

0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir